Фізика 8 клас

Матеріали для уроків
Література
1Коршак Є.В. Фізика: 8 кл.: підруч. для загальноосвіт. навч.закл. / Є.В. Коршак, О.І. Ляшенко, В.Ф. Савченко. - К.: Генеза, 2008. - 208 с.: іл.
2Ненашев І.Ю. Фізика. 8 клас: Збірник задач / І.Ю. Ненашев. - 5-те вид. - Х.: Веста, 2011. - 176 с.
3Кирик Л.А. Усі уроки фізики. 8 клас. - Х.: Вид. група "Основа", 2008. - 352 с.
Корисні посилання
1Дистанційне навчання
Прикладне програмне забезпечення
1Педагогічний програмний засіб "Фізика 8"
Поуроні плани
1Механічний рух.
2Прямолінійний рівномірний рух.
3Графічне представлення руху.
4Лабораторна робота № 1 «Вимірювання швидкості руху тіла».
5Прямолінійний нерівномірний рух.
6Розв’язання задач на обчислення середньої швидкості.
7Рівномірний рух по колу.
8Лабораторна робота № 2 «Вимірювання обертової частоти тіла».
9Механічні коливання.
10Лабораторна робота № 3 «Дослідження коливань маятників».
11Звук.
12Гучність звуку. Висота й тембр звуку.
13Узагальнюючий урок за темою «Механічний рух».
14Взаємодія тел. Закон інерції.
15Взаємодії та сили.
16Сили пружності.
17Лабораторна робота № 5 «Виготовлення динамометра»
18Сила тяжіння. Вага й невагомість.
19Лабораторна робота № 6 «Вимірювання ваги динамометром».
20Сила тертя.
21Лабораторна робота № 7 «Вимірювання коефіцієнта тертя ковзання».
22Момент сили. Умова рівноваги важеля.
23Лабораторна робота № 8 «Вивчення умов рівноваги важеля».
24Блоки. Похила площина.
25Тиск твердих тіл.
26Тиск газів і рідин.
27Закон Паскаля. Сполучені посудини.
28Атмосферний тиск.
29Манометри. Гідравлічні машини. Насоси.
30Виштовхувальна сила. Закон Архімеда.
31Лабораторна робота № 9 «Визначення густини тіла гідростатичним методом».
32Умови плавання тіл.
33Узагальнюючий урок.
34Тематичне оцінювання за темою «Взаємодія тіл».
35Механічна робота.
36Потужність.
37Механічна енергія.
38Закон збереження механічної енергії.
39«Золоте правило» механіки. ККД.
40Розв’язання задач.
41Лабораторна робота № 10 «Визначення ККД похилої площини»
42Узагальнюючий урок
43Внутрішня енергія
44Способи зміни внутрішньої енергії
45Конвекція
46Випромінювання
47Теплова рівновага й температура
48Лабораторна робота № 11 «Вимірювання температури за допомогою різних термометрів»
49Питома теплоємність речовини
50Лабораторна робота № 12 «Вивчення теплового балансу при змішуванні води різної температури»
51Енергія палива
52Лабораторна робота № 13 «Визначення питомої теплоємності речовини»
53ККД нагрівача
54Лабораторна робота № 14 «Визначення ККД нагрівача»
55Плавлення й кристалізація твердих тіл
56Рівняння теплового балансу при плавленні й кристалізації
57Графік плавлення й тверднення кристалічних тіл
58Пароутворення й конденсація
59Кипіння. Питома теплота пароутворення
60Графіки випаровування, кипіння й конденсації
61Пояснення зміни агрегатних станів речовини на підставі атомно-молекулярного вчення
62Узагальнюючий урок
63Принцип дії теплових двигунів
64Двигун внутрішнього згоряння
65ККД теплового двигуна
66Теплові двигуни і захист навколишнього середовища
67Узагальнюючий урок
68Тематичне оцінювання знань за темами «Робота й енергія», «Теплові явища»
69Способи заощадження енергетичних ресурсів
70Підсумковий урок
Презентації до уроків
1Механічний рух.
2Прямолінійний рівномірний рух.
3Графічне представлення руху.
4Лабораторна робота № 1 «Вимірювання швидкості руху тіла».
5Прямолінійний нерівномірний рух.
6Розв’язання задач на обчислення середньої швидкості.
7Рівномірний рух по колу.
9Механічні коливання.
11Звук.
12Гучність звуку. Висота й тембр звуку.
13Узагальнюючий урок за темою «Механічний рух».
14Взаємодія тел. Закон інерції.
15Взаємодії та сили.
16Сили пружності.
18Сила тяжіння. Вага й невагомість.
19Лабораторна робота № 6 «Вимірювання ваги динамометром».
20Сила тертя.
21Лабораторна робота № 7 «Вимірювання коефіцієнта тертя ковзання».
22Момент сили. Умова рівноваги важеля.
24Блоки. Похила площина.
25Тиск твердих тіл.
26Тиск газів і рідин.
27Закон Паскаля. Сполучені посудини.
28Атмосферний тиск.
29Манометри. Гідравлічні машини. Насоси.
30Виштовхувальна сила. Закон Архімеда.
32Умови плавання тіл.
34Тематичне оцінювання за темою «Взаємодія тіл».
35Механічна робота.
36Потужність.
37Механічна енергія.
38Закон збереження механічної енергії.
39«Золоте правило» механіки. ККД.
42Узагальнюючий урок
43Внутрішня енергія
44Способи зміни внутрішньої енергії
45Конвекція
46Випромінювання
49Питома теплоємність речовини
50Лабораторна робота № 12 «Вивчення теплового балансу при змішуванні води різної температури»
51Енергія палива
55Плавлення й кристалізація твердих тіл
57Графік плавлення й тверднення кристалічних тіл
58Пароутворення й конденсація
59Кипіння. Питома теплота пароутворення
60Графіки випаровування, кипіння й конденсації
62Узагальнюючий урок
63Принцип дії теплових двигунів
64Двигун внутрішнього згоряння
65ККД теплового двигуна
67Узагальнюючий урок
Кiлькiсть переглядiв: 332

Коментарi

  • ліда

    2014-03-04 15:55:54

    гарненький сайт......