Фізика 7 клас

Матеріали для уроків
Література
1Ільченко В.Р. та інші. Фізика: Підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл./ В.Р. Ільченко, С.Г. Куликовський, О.Г. Ільченко. - Полтава: Довкілля - К, 2007. - 160 с. : іл.
2Гельфгат І.М. Фізика. 7 клас: Збірник задач. - 4-те вид. - Х. : Веста, 2009. - 64 с. : іл.
3Гельфгат І.М., Петракова М.О. Усі уроки фізики. 7 клас / Гельфгат І.М., Петракова М.О. - Х.: Вид. група "Основа", 2007. - 144 с.
Корисні посилання
1Дистанційне навчання
Прикладне програмне забезпечення
1Педагогічний програмний засіб "Фізика 7"
2Педагогічний програмний засіб "Віртуальна фізична лабораторія. 7 клас" (Версія 2.0)
Поурочні плани
1Фізика - наука про природу. Фізичні тіла та фізичні явища. Механічні, теплові, електричні, магнітні та світлові явища.
2Методи дослідження фізичних явищ. Спостереження та експеримент. Фізичні величини та їх одиниці. Лабораторна робота №1 "Фізичний кабінет та його обладнання. Правила безпеки у фізичному кабінеті".
3Вимірювання та вимірювальні прилади. Лабораторна робота №2 "Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки приладу".
4Зв’язок фізики з повсякденним життям, технікою і виробничими технологіями. Творці фізичної науки. Внесок українських учених у розвиток фізики.
5Навколишній світ, в якому ми живемо. Мікро-, макро- і мегасвіти. Простір і час. Послідовність, тривалість і періодичність подій. Одиниці часу. Лабораторна робота №3 "Вимірювання часу".
6Виміри простору. Довжина та одиниці довжини. Площа та одиниці площі. Об’єм та одиниці об’єму. Лабораторна робота № 4. "Вимірювання лінійних розмірів тіл і площі поверхні".
7Взаємодія тіл. Земне тяжіння. Електризація тіл. Взаємодія заряджених тіл. Взаємодія магнітів. Сила — міра взаємодії. Енергія. Лабораторна робота № 5. "Вимірювання об’єму твердих тіл, рідин і газів".
8Тематичне оцінювання.
9Фізичне тіло і речовина. Маса тіла. Одиниці маси. Вимірювання маси тіл. Лабораторна робота № 6. Вимірювання маси тіл.
10Будова речовини. Атоми та молекули. Будова атома. Рух і взаємодія атомів і молекул. Залежність швидкості руху атомів і молекул від температури тіла. Дифузія.
11Агрегатні стани речовини. Фізичні властивості тіл у різних агрегатних станах. Кристалічні та аморфні тіла. Залежність лінійних розмірів твердих тіл від температури.
12Густина речовини. Розв’язування задач.
13Розв’язування задач. Лабораторна робота № 7 «Визначення густини твердих тіл і рідин».
14Розв’язування задач. Лабораторна робота № 8 «Дослідження явища дифузії в рідинах і газах».
15Тематичне оцінювання.
16Оптичні явища в природі. Джерела та приймачі світла. Світловий промінь. Прямолінійне поширення світла. Сонячне й місячне затемнення.
17Відбивання світла. Закони відбивання. Плоске дзеркало. Лабораторна робота № 9 «Вивчення законів відбивання світла за допомогою плоского дзеркала».
18Розв’язування задач на прямолінійне поширення та відбивання світла.
19Проходження світла в різних оптичних середовищах. Заломлення світла на межі двох середовищ.
20Дисперсія світла. Спектральний склад світла. Кольори.
21Розв’язування задач. Лабораторна робота № 10 « Утворення кольорової гами світла шляхом накладання променів різного кольору».
22Розв’язування задач на відбивання та заломлення світла.
23Тематичне оцінювання.
24Лінзи. Оптична сила і фокусна відстань лінзи. Побудова зображень, що дає тонка лінза.
25Розв’язування задач. Лабораторна робота № 11 «Визначення фокусної відстані тонкої лінзи».
26Фотометрія. Сила світла та освітленість.
27Око. Вади зору. Окуляри.
28Оптичні прилади.
29Розв’язування задач. Лабораторна робота № 12 «Складання найпростішого оптичного приладу».
30Тематичне оцінювання.
Презентації до уроків
1Фізика - наука про природу. Фізичні тіла та фізичні явища. Механічні, теплові, електричні, магнітні та світлові явища.
2Методи дослідження фізичних явищ. Спостереження та експеримент. Фізичні величини та їх одиниці. Лабораторна робота №1 "Фізичний кабінет та його обладнання. Правила безпеки у фізичному кабінеті".
3Вимірювання та вимірювальні прилади. Лабораторна робота №2 "Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки приладу".
4Зв’язок фізики з повсякденним життям, технікою і виробничими технологіями. Творці фізичної науки. Внесок українських учених у розвиток фізики.
5Навколишній світ, в якому ми живемо. Мікро-, макро- і мегасвіти. Простір і час. Послідовність, тривалість і періодичність подій. Одиниці часу. Лабораторна робота №3 "Вимірювання часу".
6Виміри простору. Довжина та одиниці довжини. Площа та одиниці площі. Об’єм та одиниці об’єму. Лабораторна робота № 4. "Вимірювання лінійних розмірів тіл і площі поверхні".
7Взаємодія тіл. Земне тяжіння. Електризація тіл. Взаємодія заряджених тіл. Взаємодія магнітів. Сила — міра взаємодії. Енергія. Лабораторна робота № 5. "Вимірювання об’єму твердих тіл, рідин і газів".
8Тематичне оцінювання.
9Фізичне тіло і речовина. Маса тіла. Одиниці маси. Вимірювання маси тіл. Лабораторна робота № 6. Вимірювання маси тіл.
10Будова речовини. Атоми та молекули. Будова атома. Рух і взаємодія атомів і молекул. Залежність швидкості руху атомів і молекул від температури тіла. Дифузія.
11Агрегатні стани речовини. Фізичні властивості тіл у різних агрегатних станах. Кристалічні та аморфні тіла. Залежність лінійних розмірів твердих тіл від температури.
12Густина речовини. Розв’язування задач.
13Розв’язування задач. Лабораторна робота № 7 «Визначення густини твердих тіл і рідин».
14Розв’язування задач. Лабораторна робота № 8 «Дослідження явища дифузії в рідинах і газах».
15Тематичне оцінювання.
16Оптичні явища в природі. Джерела та приймачі світла. Світловий промінь. Прямолінійне поширення світла. Сонячне й місячне затемнення.
17Відбивання світла. Закони відбивання. Плоске дзеркало. Лабораторна робота № 9 «Вивчення законів відбивання світла за допомогою плоского дзеркала».
18Розв’язування задач на прямолінійне поширення та відбивання світла.
19Проходження світла в різних оптичних середовищах. Заломлення світла на межі двох середовищ.
20Дисперсія світла. Спектральний склад світла. Кольори.
21Розв’язування задач. Лабораторна робота № 10 « Утворення кольорової гами світла шляхом накладання променів різного кольору».
22Розв’язування задач на відбивання та заломлення світла.
23Тематичне оцінювання.
24Лінзи. Оптична сила і фокусна відстань лінзи. Побудова зображень, що дає тонка лінза.
25Розв’язування задач. Лабораторна робота № 11 «Визначення фокусної відстані тонкої лінзи».
26Фотометрія. Сила світла та освітленість.
27Око. Вади зору. Окуляри.
28Оптичні прилади.
29Розв’язування задач. Лабораторна робота № 12 «Складання найпростішого оптичного приладу».
30Тематичне оцінювання.
Кiлькiсть переглядiв: 294

Коментарi

  • Володимир

    2015-04-04 09:29:59

    Супер!!! Дякую!!! Зайди на мій сайт "Семків Володимир" і скачай ПРОГРАМИ (розв'язок проблемних задач за допомогою КОМП'ЮТЕРА та оформлення звітів Лабораторнрх робіт - на мові LINUX_ALGO).......

  • Володимир

    2015-04-04 09:28:23

    Супер!!! Дякую!!! Зайди на мій сайт "Семків Володимир" і скачай ПРОГРАМИ (розв'язок проблемних задач за допомогою КОМП'ЮТЕРА та оформлення звітів Лабораторнрх робіт - на мові LINUX_ALGO)....