Нормативні документи

1Загальна нормативно-правова база
1.1Конституція України
1.2Постанова КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 14 січня 2004 р. № 24 "ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ базової і повної середньої освіти"
1.3Державний стандарт початкової загальної освіти (поступово набирає чинності з 1 вересня 2012)
1.4Державний стандарт повної загальної середньої освіти (поступово набирає чинності з 1 вересня 2013)
1.5Чинний Державний стандарт початкової загальної освіти
1.6Закон України "Про освіту"
1.7Закон України "Про загальну середню освіту"
1.8Закон України "Про інноваційну діяльність"
1.9 Національна доктрина розвитку освіти
1.10 Державна програма Вчитель
1.11 Конвенція про права дитини
1.12 Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України
1.13 Загальні правила поведінки учнів під час навчально-виховного процесу у ЗНЗ України
1.14 Про використання мобільних телефонів під час навчального процесу
1.15Інструкція з ведення класного журналу учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
1.16Типове положення про атестацію педагогічних працівників
1.17Щодо атестації педагогячних працівників
1.18Про зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень осіб, що виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2013 році
2Документація кабінету інформатики
2.1Акт-дозвіл на проведення занять в кабінеті інформатики
2.2Графік роботи кабінету інформатики
2.3Лист МОН. Облаштування шкільних приміщень
2.4Методичні рекомендації щодо облаштування і використання кабінету інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів
2.5 Паспорт кабінету інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій
2.6Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів
2.7Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів
2.8Правила використання комп'ютерних програм у навчальних закладах
2.9Типова посадова інструкція вчителя інформатики
2.10Функціональні обов'язки вчителя інформатики
3Санітарно-гігієнічні вимоги та норми
3.1Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01
3.2Державні санітарні правила інорми "Влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах" ДСанПіН 5.5.6.009-98
3.3Пам'ятка по перевірці дотримання санітарно-гігієнічних вимог до організації занять з використанням комп'ютерної техніки
4 Техніка безпеки та охорона праці
4.1Вміст аптечки першої долікарської допомоги
4.2Граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми
4.3Електробезпека, електротравматизм та дія електричного струму на організм людини
4.4Інструкція з охорони праці під час роботи в кабінеті інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання
4.5Інструкція з охорони праці, пожежної безпеки при проведенні занять в комп'ютерному класі
4.6Інструкція з пожежної безпеки в кабінеті
4.7Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах
4.8Правила надання першої допомоги при одеожання травм під час проведення занять у школі
4.9Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин
4.10Правила поведінки в кабінеті інформатики
5Навчально-методичне забезпечення кабінету
5.1 Інструктивно-методичні рекомендаці викладання інформатики в 2012-2013 навчальному році
5.2Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти
5.3Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з інформатики
5.4 Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2012/2013 навчального року
5.5 Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчання українською мовою у 2012-2013навчальному році
5.6Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2012-2013 навчальному році
5.7 Особливості проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2012/2013 навчальному році
6Оплата праці
6.1 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти
6.2 Про доплати за завідування кабінетами інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання, обслуговування електронно-обчислювальної техніки
6.3 Роз'яснення щодо доплати за завідування кабінетом та його обслуговування (консультація юриста)
6.4Щодо недопущення відправлення у відпустки педагогічних працівників без збереження заробітної плати
7 Позаштатні ситуації
7.1 Інструкція для всіх працівників школи щодо надання першої медичної допомоги потерпілим
7.2 Порядок дій при виникненні пожежі
7.3Принципи надання першої долікарської допомоги
7.4Як діяти в позаштатних ситуаціях, що виникають при роботі на персональному комп'ютері
8Контроль
8.1Типова програма комплексної перевірки загальноосвітнього навчального закладу
Кiлькiсть переглядiв: 841

Коментарi