Бібліотека вчителя інформатики

Підручники та навчальні посібники
1Верлань А.Ф., Апатова Н.В. Інформатика: Підруч. для учнів 10-11 кл. загальноосв. серед. шк. / А.Ф. Верлань, Н.В. Апатова, - К.: Квазар-Мікро, 1998. - 200 с.
2Гаєвський О.Ю. Інформатика: 7-11 кл.: Навч. посіб. - К.: А.С.К., 2007. - 512 с.: іл.
3Дибкова Л.М. Інформатика і комп'ютерна техніка : навч. посіб. / Л.М. Дибкова. - 3-тє вид., доп. - К. : Академвидав, 2011. - 464 с. - (Серія "Альма-матер").
4Інформатика : 9 кл. : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько; за заг. ред. М.З. Згуровського. - К. : Генеза, 2009. - 296 с. : іл.
5Морзе Н.В. Інформатика: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч.закл.: рівень стандарту/ Н.В. Морзе, В.П. Вембер, О.Г. Кузьмінська. - К.: Школяр, 2010. - 304 с.: іл.
6Інформатика : 10 кл. : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. : академ. рівень, профільн. рівень / Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько; за заг. ред. М.З. Згуровського. - К. : Генеза, 2010. - 304 с. : іл.
7Інформатика : 11 кл. : підруч.для загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту / Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько; за заг. ред. М.З. Згуровського. - 2-ге вид. - К. : Генеза, 2012 - 304 с. іл.
8Інформатика : Підручн. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. : академ. рівень, профільн. рівень / Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько; за заг. ред. М.З. Згуровського. - К. : Генеза, 2011. - 304 с. : іл.
9Караванова Т.П. Інформатика: основи алгоритмізації та програмув.: 777 задач з рек. та прикл.: Навч. посіб. для 8-9 кл. із поглибл. вивч. інф-ки / За заг. ред. М.З. Згуровського - К.: Генеза, 2006. - 286с.: іл. - Бібліограф. с. 286.
10Коршунова О.В. Інформатика 5 клас: Навчальний посібник. - Харків: ФОП Співак В.Л., 2010. - 144 с. + 16 с. вкладка.
11Коршунова О.В. Інформатика 6 клас: Навчальний посібник. - Харків: ФОП Співак В.Л., 2011. - 144 с.
12Пиртко Р.І.,Сеньків І.А. Уроки з основ інформатики та обчислювальної техніки. 10-11 класи. Основи алгоритмізації та програмування: Навчальний посібник. - 2-е вид., переробл. і доповн. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2008. - 112 с.
Навчально-методичні посібники
1Коршунова О.В. Інформатика. 2-4 класи: Навчально-методичний посібник. - 2-ге вид. доп. та перероб. - Харків: ФОП Співак Т.К., 2010. - 368 с.
2Коршунова О.В. Інформатика. 2 клас: Навчально-методичний посібник. - Х.: ФОП Співак В.Л., 2012. - 160 с.
3Коршунова О.В. Інформатика. 5 клас: Навчально-методичний посібник. - Харків: ФОП Співак В.Л., 2010. - 128 с.
4Коршунова О.В. Інформатика. 6 клас: Навчально-методичний посібник. - Харків: ФОП Співак В.Л.,2011. - 144 с.
Збірники завдань
1Інформатика : 9 кл. : зб. завдань / Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько. - К. : Генеза, 2010. - 240 с. : іл.
Робочі зошити
1Коршунова О.В. Інформатика. 2 клас: Зошит-конспект. - 2-е вид. доп. та перероб. Харків: ФОП Співак Т.К., 2010. - 56 с.
2Коршунова О.В. Інформатика. 2 клас: Зошит-конспект. - 2-е вид. доп. та перероб. Х.: ФОП Співак В.Л., 2012. - 96 с. + 8 с. вкладка
3Коршунова О.В. Кроки до інформатики. 3 клас: Зошит-конспект. - Харків: ФОП Співак Т.К., 2009. - 64 с.
4Коршунова О.В. Інформатика. 4 клас: Зошит-конспект. - 2-е вид. доп. та перероб. - Харків: ФОП Співак Т.К., 2010. - 64 с.
5Коршунова О.В. Інформатика. 5 клас: Робочий зошит. - Харків: ФОП Співак В.Л., 2010. - 96 с.
6Коршунова О.В. Інформатика. 6 клас: Робочий зошит. - Харків: ФОП Співак В.Л., 2011. - 96 с.
Профільне навчання
1Завадський І.О., Заболотний Р.І. Основи візуального програмування / І.О. Завадський, Р.І. Заболотний: [Навч. посіб.]. - К.: Вид. група BHV. - 2009. - 272 с.: іл.
2Пасічник О.Г., Пасічник О.В.,Стеценко І.В. Основи веб-дизайну / О.Г. Пасічник, О.В. Пасічник, І.В. Стеценко : [Навч. посіб.]. - К.: Вид. група BHV. - 2009. - 336 с.: іл.
3Левченко О.М. та ін. Основи Інтернету: [Навч. посіб.] / О.М. Левченко, І.О. Завадський, Н.С. Прокопенко. - 2-ге вид., допов. та дооп. - К.: Вид. група BHV, 2009. - 288 с.: іл.
4Левченко О.М. та ін. Основи створення комп'ютерних презентацій: [Навч. посіб.] / О.М. Левченко, І.В. Коваль, І.О. Завадський. - К.: Вид. група BHV, 2009. - 368 с.: іл.
Конспекти уроків
1Електронні таблиці EXCEL: Конспекти уроків / Упоряд. Н. Вовковінська. - К.: Ред. загальнопед. газ., 2004. - 112 с. - (Б-ка "Шк. світу").
2Костриба О.В. Усі уроки інформатики. 9 клас. - Х.: Вид. група "Основа", 2010. - 191, [1] с. - (Серія "12-річна школа").
Кiлькiсть переглядiв: 310

Коментарi