Основи Інтернету

Матеріали для уроків
Нормативні документи
1Програма курсу за вибором "Основи Інтернету" для основної школи
2Основи Інтернету
3Методика викладання
4Планування занять
Література
1Левченко О.М. та ін. Основи Інтернету: [Навч. посіб.] / О.М. Левченко, І.О. Завадський, Н.С. Прокопенко. - 2-ге вид., допов. та дооп. - К.: Вид. група BHV, 2009. - 288 с.: іл.
Додаткові матеріали
1Section_1_First
2Section_2_Brouser
3Section_3_Search
4Section_4_Email
5Section_5_ICQ
6Section_6_Blogs
7Section_7_Educftion
8Section_8_Security
Кiлькiсть переглядiв: 134

Коментарi