Інформатика 9 клас

Матеріали для уроків
Література
1Інформатика : 9 кл. : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько; за заг. ред. М.З. Згуровського. - К. : Генеза, 2009. - 296 с. : іл.
2Інформатика : 9 кл. : зб. завдань / Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько. - К. : Генеза, 2010. - 240 с. : іл.
3Костриба О.В. Усі уроки інформатики. 9 клас. - Х.: Вид. група "Основа", 2010. - 191, [1] с. - (Серія "12-річна школа").
Файли-заготовки для виконання практичних завдань. Для підручника 9 класу (Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько)
1 Диференційовані завдання для тематичного оцінювання знань з теми "Апаратне забезпечення інформаційних систем".
2 Архів Тема 3 містить заготовки (папки та файли) для виконання завдань та практичних робіт, що описані у підручнику "Інформатика. 9 клас". Рекомендуємо розархівувати на робочий диск для використання учнями під час уроків.
3 Розділ 3. Системне програмне забезпечення.
Завдання для практичних робіт № 2, № 3, № 4 у двох варіантах і запитання та завдання для тематичного оцінювання.
4
Архів Тема 4 містить заготовки (папки та файли) для виконання завдань та практичних робіт, що описані у підручнику "Інформатика. 9 клас". Рекомендуємо розархівувати на робочий диск для використання учнями під час уроків.
5
Матеріали розділу 6 Основи роботи з текстовою інформацією для тих, хто працює з пакетом прикладних програм Microsoft Office 2003.
6 Архів Тема 6 містить заготовки (папки та файли) для виконання завдань та практичних робіт, що описані у підручнику "Інформатика. 9 клас" для тих, хто працює з пакетом прикладних програм Microsoft Office 2007. Рекомендуємо розархівувати на робочий диск для використання учнями під час уроків.
7 Архів Тема 6 містить заготовки (папки та файли) для виконання завдань та практичних робіт, що описані у підручнику "Інформатика. 9 клас" для тих, хто працює з пакетом прикладних програм Microsoft Office 2003. Рекомендуємо розархівувати на робочий диск для використання учнями під час уроків.
8
Матеріали розділу 7 Комп'ютерна графіка для тих, хто працює з пакетом прикладних програм Microsoft Office 2003.
9 Заготовки (папки та файли) для виконання завдань та практичних робіт, що описані у підручнику "Інформатика. 9 клас" у розділі 7 Комп'ютерна графіка. Для тих, хто працює з пакетом програм Microsoft Office 2007.
10 Заготовки (папки та файли) для виконання завдань та практичних робіт, що описані у підручнику "Інформатика. 9 клас" у розділі 7 Комп'ютерна графіка. Для тих, хто працює з пакетом програм Microsoft Office 2003.
Календарні та поурочні плани
Календарний план.
1Інформатика. Інформація та її властивості.
2Інформаційні системи та інформаційні технології.
3Типова архітектура персонального комп’ютера. Класифікація та призначення апаратних засобів.
4Принцип дiї та основнi характеристики найбiльш поширених видів запам’ятовувальних пристроїв: дискових накопичувачів оперативної та флеш-пам’ятi. Класифiкацiя та основнi характеристики принтерiв. Вiдеосистема комп’ютера, призначення та основнi характеристики її складових: монiтора, відеоадаптера та відео пам’яті. Мультимедійне обладнання. Комунiкацiйнi пристрої.
5Історiя розвитку обчислювальної технiки. Поколiння ЕОМ. Правила технiки безпеки пiд час роботи на комп’ютерi. Практична робота № 1 «Робота зклавiатурним тренажером. Комп’ютерне тесту­вання».
6Програмне забезпечення. Операційні системи. Основні елементи ОС Windows.
7Робота з основними елементами графічного інтерфейсу користувача операційної системи. Використання вікон, меню. елементів керування. Практична робота №2 "робота з інтерфейсом користувача операційної системи".
8Робота з об'єктами файлової системи: створення, копіювання, перейменування, переміщення та видалення об'єктів. Використання ярликів. Використання буферу обміну. Практична робота №3 "Робота з об'єктами файлової системи".
9Пошук інформації на комп'ютері. Практична робота №4 "Пошук інформації на комп'ютері".
10Запуск на виконання програм. Типи файлiв. Зв’язок типiв файлiв iз програмами та з розширеннями iмен файлiв.
11Використання автономної та онлайнової довiдки операцiйної системи.
12Встановлення й видалення програм. Вiдновлення видалених даних. Програма перевiрки й очищення дискiв. Дефрагментацiя дискiв. Контрольнi точки вiдновлення операцiйної системи. Комбiнований залiк.
13Поняття комп’ютерного вірусу. Історія та класифiкацiя вiрусiв i троянських програм. Призначення, принцип дії та класи класифікація антивірусних програм. Робота в середовищі антивірусної програми. Правила профілактики зараження комп’ютера вірусами. Практична робота № 5 «Захист комп’ютера від вiрусiв».
14Стиснення, архiвування та розархiвування даних. Архiватори та операцiї зархiвами. Практична робота № 6 «Архiвування та розархiвування даних».
15Запис iнформацiї на оптичнi носiї. Форматування та копiювання дискiв.
16Поняття про глобальну та локальну комп’ютерні мережі. Апаратне й програмне забезпечення мереж. Поняття про сервер та клієнтський комп’ютер. Мережні протоколи.
17Поняття робочої групи, домену, користувача й сеансу користувача; вхід у локальну мережу. Поняття про права доступу до ресурсів. Навігація локальною мережею. Спільне використання файлів і папок. Надання доступу до ресурсів. Спільне використання принтерів і спільний доступ до глобальної мережі.
18Віддалене керування комп’ютером. Практична робота № 7 «Спільне використання ресурсів локальної мережі».
19Призначення й структура мережі Інтернет. Протоколи Інтернету. Адресація в Інтернеті, поняття ІР-адреси, доменного імені та URL-адреси. Способи підключення до Інтернету, функції провайдера.
20Служби Інтернету. Поняття гіпертекстового документа, гіперпосилання, wеb-сторінки та wеb-сайту. Поняття всесвітньої павутини та навігація нею.
21Використання та настроювання браузера. Вибір системи кодування під час перегляду wеb-сторінок. Збереження wеb-сторінок та їх фрагментів на локальному комп’ютері. Використання списку сайтів, обраних для швидкого доступу.
22Засоби пошуку інформації в Інтернеті. Принципи функціонування wеb-каталогів та пошукових систем. Стратегії пошуку інформації. Практична робота№8 «Пошук інформації в Інтернеті».
23Комбінований залік з теми "Комп'ютерні мережі".
24Призначення, можливості і класифікація систем обробки текстів.
25Введення й редагування тексту. Виділення фрагментів тексту та операції з ними. Перевірка правопису. Пошук та автоматична заміна текстових фрагментів. Практична робота № 9 «Робота з текстовими фрагментами».
26Форматування шрифтів і абзаців. Практична робота № 10 «Введення, редагування й форматування тексту».
27Робота з кількома документами. Комбінований залік.
28Поняття комп’ютерної графіки. Растрові й векторні зображення та їх властивості. Колірні системи. Призначення та класифікація засобів обробки графічних даних. Формати графічних файлів. Засоби перегляду зображень та перетворення графічних форматів.
29Джерела й параметри растрових зображень. Поняття про роздільну здатність, глибину кольору та їх зв’язок з якістю растрових зображень.
30Робота в середовищі редактора растрової графіки: робота з файлами, використання інструментів малювання, виділення фрагментів малюнка, їх переміщення та копіювання.
31Створення текстових написів. Настроювання кольору. Практична робота № 11 «Створення растрових зображень».
32Принципи побудови й обробки векторних зображень. Засоби графічного редактора, вбудованого в середовище офісних програм; створення простих векторних зображень. Інструменти малювання. Малювання геометричних фігур. Операції з об’єктами. Зафарбування об’єктів, встановлення параметрів заливки.
33Створення малюнків із кривих і ламаних. Багатошарові зображення, керування розміщенням об’єктів за шарами. Вирівнювання й групування об’єктів. Додавання тексту до графічних зображень та його форматування. Практична робота№12 «Створення векторних зображень».
34Комбінований залік з теми «Комп’ютерна графіка».
35Повторення та узагальнення навчального матеріалу.
Кiлькiсть переглядiв: 3477

Коментарi

 • IvanApogs

  2018-02-21 23:48:45

  На днях серфил контент сети, случайно к своему восторгу обнаружил важный сайт. Вот посмотрите: [url=https://a-diplom.org/]купить диплом[/url] . Для моих близких вышеуказанный ресурс произвел незабываемое впечатление. До свидания!...

 • AaronAbrag

  2018-02-21 21:46:20

  [url=http://frozenpath.ru/infrakrasnie-porti/syncmaster-943-drayver.html]Syncmaster 943 Драйвер[/url] [url=http://frozenpath.ru/infrakrasnie-porti/skachat-drayver-mp250-series.html]Скачать Драйвер Mp250 Series[/url] [url=http://frozenpath.ru/noutbuki/kak-ustanovit-video-drayvera-na-noutbuk.html]Как Установить Видео Драйвера На Ноутбук[/url] [url=http://frozenpath.ru/tv-tyuneri/drayver-dlya-diskovoda-asus.html]Драйвер Для Дисковода Asus[/url] [url=http://frozenpath.ru/proektori/hd-6850-drayver-windows-7...

 • Masha_Evids

  2018-02-21 21:04:21

  Изготовим [url=https://vk.com/sibkukla]производство ростовских костюмов[/url]...

 • Claraclich

  2018-02-21 19:38:00

  Высотное оборудование должно удовлетворять ряду техниче¬ских требований, которые можно классифицировать следующим образом. 1. Функциональные требования, содержащие необходимые но-минальные значения физиолого-гигиенических норм параметров воздуха в ГК с указанием допустимых отклонений (физиолого-гигиенические нормативы были перечислены выше). 2.Физико-технические требования. Эта группа требований учитывает реальные условия применения агрегатов высотного оборудования на самолете. В частности, подчеркивается,...

 • Dobruak

  2018-02-21 16:21:34

  Здравствуйте. Мы являемся прямым поставщиком компании ООО "Добрый текстиль" г. Липецк. В нашем асортименте вы найдете: подушки из лузки, наматрасникик, меховые желетки, подушки для беременных, автоаэсессуары и многое другое. Наша продукция будет отличным подарком к 23 февраля или 8 марта. Порадуйте близких! Адрес интернет магащина: http://dobriytextile.ru/...

 • Henryshazy

  2018-02-21 16:09:37

  http://raabida.net/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=584622 http://raabida.net/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=581369 http://raabida.net/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=585742 http://raabida.net/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=590875 http://raabida.net/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=587968 http://raabida.net/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=587741 http://raabida.net/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=590991 http://raabida.net/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=581583 http://raabida...

 • AaronAbrag

  2018-02-21 15:25:24

  [url=http://frozenpath.ru/infrakrasnie-porti/hp-laserjet-400-color-m451dn-drayver.html]Hp Laserjet 400 Color M451dn Драйвер[/url] [url=http://frozenpath.ru/usb-kameri/veb-kamera-denn-dwc610-drayver.html]Веб Камера Denn Dwc610 Драйвер[/url] [url=http://frozenpath.ru/tv-tyuneri/drayver-radeon-hd-4250-mobility.html]Драйвер Radeon Hd 4250 Mobility[/url] [url=http://frozenpath.ru/faksi/otklyuchaem-proverku-podpisi-drayverov-v-windows-10.html]Отключаем Проверку Подписи Драйверов В Windows 10[/url] [url=http://frozenpath...

 • SEOnet

  2018-02-21 14:50:26

  [url=http://nngid.ru]nngid.ru[/url] - [url=http://nngid.ru]создание и продвижение сайтов[/url]...

 • Williamshump

  2018-02-21 14:34:52

  Интернет-магазин элитных подарков и сувениров Лабаз элитных дорогих [url=http://javaafricasafaris.co.ke/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=73605]какой лучший подарок[/url] «Отдам дар» предлагает вашему вниманию интересные идеи презентов для совершенно случаи жизни. Хотите поздравить близкого человека с днем рождения, юбилеем, годовщиной? Сиречь вы выбираете наборы и сувениры ради бизнеса? На нашем сайте вы непременно найдете то, что искали. У нас вы можете подкупать...

 • Henryshazy

  2018-02-21 11:42:28

  http://tecnomyl.com.mx/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=128421 http://tecnomyl.com.mx/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=128412 http://tecnomyl.com.mx/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=128531 http://tecnomyl.com.mx/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=128048 http://tecnomyl.com.mx/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=128102 http://tecnomyl.com.mx/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=128136 http://tecnomyl.com.mx/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=128405 http://tecnomyl...